Vänsterpartiet Munkedal

Listan till Kommunalvalet är klar

Så här blev vänsterpartiets lista till kommunalvalet.

Malin Svedjenäs                                                     

Ove Göransson

Irene Barfoot Ekelund

Tiina Hemberg

Kasper Gustafsson

Gustav Svedjenäs 

Niklas Hemberg

Håkan Berg

Uppstartsmöte 2018 Valår

Detta galleri innehåller 2 bilder.

 

Uppstartsmöte
Vänsterpartiet Munkedal

Hej! Inför valet 2018 startar vi på nytt upp vår verksamhet i Munkedals kommun och bjuder därför in alla medlemmar och sympatisörer till ett uppstartsmöte.

Vi kommer att diskutera hur vi vill lägga upp arbetet under valåret och hur vi kan göra Munkedals kommun till en bättre och mer solidarisk plats att leva på.

Du är lika välkommen oavsett om du varit med tidigare eller nyss gått med i partiet. Ta gärna med en kompis som du tror skulle gilla Vänsterpartiet!

Tid: Söndag 11 februari, 17.00
Plats: PRO-lokalen, Strömstadvägen 7
Självklart bjuder vi på fika!

Frågor eller funderingar?
Ring Peter Sund på 070 520 05 95
eller maila [email protected]

Varmt välkomna!

Valåret 2018

Så kamrater, nu är vi inne på valåret 2018, det innebär mycket arbete för att vi skall nå framgång med vår politik.

Men som ordspråket säger Enade Vi Stå, Söndrade Vi Falla, till alla som har hjärtat till vänster, hör av er så att vi kan organisera en valrörelse där våra hjärtefrågor lyfts fram.

Ove

 

 

Read all about it senaste nytt

http://munkedal.se/download/18.63c0857115f0919810b3a5d4/1509519064962/Protokoll%20KF%202017-10-26.pdf

 

lj länken och läs om besluten i Fullmäktige 171026, Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att bevilja Munkedals Vatten en utökad borgen från 100 miljoner till 125 miljoner. Vi anser att utbyggnaden av VA till Bergsvik Gårvik inte bör ske. En utbyggnad kommer att belasta skattekollektivet så att alla abonnenter får höjda avgifter när det gäller VA. Anslutningsavgifterna kommer att bli bland de högsta i regionen. Det tillkommer hela tiden kostnader, det senaste är att det behöver byggas ett vattentorn vid Gårvik, till en kostnad av beräknade 5 miljoner, något som säkert kommer att bli dyrare. Nej, låt Tungenäset förbli ett sommarstugeområde, i de fall VA behöver bytas ut kan man satsa på minireningsverk som har högre reningsgrad än det kommunala reningsverket och till en betydligt lägre kostnad. 

 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

 

 

Vid Kommunstyrelsens möte i onsdags var det två ärenden som var av speciellt intresse, det ena var försäljning av Munkbos bestånd i Hedekas, det andra var finansiering av överföringsledning VA till Tungenäset. Försäljningen av bostäder anslöt vi oss till förslaget om avslag vilket fick majoritet, så det blir ingen försäljning. När det gäller VA blev det en majoritet för KSAUs förslag om att det hela skall finansieras av skattekollektivet, vi var det enda partiet som yrkade avslag. Men det drevs igenom av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. För vår del blev det en skriftlig reservation mot beslutet. Det röda på bilden visar var bajspumpen skall stå, tänk er en höjning av havsnivå med en meter och stormigt väder, så kan vem som helst räkna ut var skiten hamnar.

Vid Kommunfullmäktiges möte den 8/2 blev det samma utfall i beslutet, vi reserverade oss skriftligt mot beslutet. Beslutet innebär att om du vill bygga i Munkedal får du en av de dyraste anslutningsavgifterna i Sveriges, kostnaden för byggnationen belastar skattekollektivet vilket medför att alla medborgare i Munkedal får högre avgifter för vatten och avlopp, det kvittar om du bor i Hällevadsholm, Sörbygden, Dingle eller Bärfendal. De som berörs av att anslutas till kommunalt VA är ca 19 bofasta hushåll till en kostnad av  95 miljoner, resten består av sommargäster.

 

 

Majoriteten i Munkedal vill satsa pengar på större fritidshusområden. I Vänsterpartiet har vi andra förslag på vart pengarna ska läggas.

Vi reserverade oss mot majoritetens beslut att anta detaljplanerna för östra och västra Gårvik vid senaste kommunfullmäktige.

Här nedan finns debattartikeln som förklarar varför.

grvik-3

http://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/det-blir-bara-fler-och-dyrare-fritidshus-1.3454808

AFA pengar i Munkedals Kommun

Några rader inför Fullmäktige.

Ärende 9 är ett svar på min motion inlämnad i maj 2015 att AFA pengarna skall lämnas till fack och arbetsgivare att fördela bland de anställda. AFA försäkringen är en tilläggsförsäkring tecknad mellan arbetsgivare och fackföreningarna. I Munkedal har man valt att täcka de stora underskott som uppstått genom att stoppa in pengarna i Stora Svarta Hålet (underskotten). Det är inga småsummor vi pratar om, 2012,13 och 2015 är det 23,4 millioner som utbetalats till kommunen. Majoriteten S,C och Mp säger att man har gett personalen personalbefrämjande åtgärder tex. möjlighet att träna i räddningstjänstens lokaler en halvtimme om de själva släpper till en halvtimme, det kan inte kosta några miljoner, lagstiftningen kräver att kommunen from. 1/1 2016 skall hålla med arbetskläder det är ännu inte genomfört fullt ut. De kommuner som insett att det är pengar som de anställda inte fått del av under de gångna åren, använder pengarna till alla de som slitit ut sig i sitt arbete, tex. låta en anställd gå i pension vid 63 års ålder men får täckning för mellanskillnaden upp till lön fram till ålderspension 65 år. Mycket märkligt med ett parti som kallar sig arbetarparti i majoritetsstyret. Till alla er som som kan vara berörda kolla in den här länken.
Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. Du är automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna. För att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Glöm inte att du själv måste anmäla för att få ersättning.http://www.lo.se/start/facket_forsakrar/avtalsforsakringar…

GOTT NYTT VÄNSTERÅR

1-11204465_999066690155860_12622858286094206_nLÅT 2016 BLI ETT ÅR DÅ VÅRT PARTI GÅR FRAMÅT OCH PRESSAR TILLBAKA HÖGERKRAFTERNA, BEKÄMPAR FASCISMEN OCH RASISMEN. FORTSÄTTER ATT DRIVA PÅ SÅ ATT SVERIGE BLIR ETT SAMHÄLLE DÄR MÄNNISKOVÄRDET, INTE KAPITALET SÄTTS I FÖRSTA RUMMET.

DETTA MÅSTE GÄLLA PÅ ALLA PLAN, KOMMUNAL, REGIONAL OCH RIKSDAGSNIVÅ.

I MUNKEDAL KOMMER VI ATT ARBETA FÖR ATT DE KNAPPA RESURSERNA ANVÄNDS PÅ ETT FÖR MEDBORGARNA SÅ BRA SÄTT SOM MÖJLIGT. INGA ONÖDIGA RESOR, FORTSÄTTA VÅR KAMP FÖR SÄNKTA ARVODEN, VARJE INVESTERING KONTROLLERAS OM DEN VERKLIGEN BEHÖVS, MED DESSA OCH MÅNGA FLER FÖRSLAG FÖRSÖKA DRIVA PÅ SÅ ATT MUNKEDAL FÅR EN BUDGET I BALANS.

 

Tackbrev från UNHCR

Sådant här fint tackbrev fick vi i Vänsterpartiet Munkedal från UNHCR för vår gåva på 2000 kr. Vår utmaning till de andra partierna verkar bara ha hörsammats av Fp såvida de inte har fattat beslut om bidrag den senaste tiden.img004

En dag att minnas

Fredagen den 23/10 är en dag att lägga på minnet, då visade munkedalsbor och andra med hjärtat på rätta stället, att medmänsklighet och empati är det enda som gäller för att skapa ett bättre Sverige. Gruppen Integration i Munkedal skapade på kort tid 3 dagar, ett arrangemang med marsch från Åtorp där ca 120 personer deltog, marschen avslutades med en manifestation på torget där ytterligare människor slöt upp, vi var då ca 200 personer.

Det var ett antal talare anmälda, men tyvärr dök inte alla upp. Men vi fick höra tal av Tiina, Karin Blomstrand, en representant från Syndikalisternas ungdomsförbund och Vänsterpartiets Bohusläns ombudsman Hamza Demir. Mötet avslutades med att Åsa Enarsson Harder läste en dikt. En del av det som framfördes tolkades till arabiska av en av de boende på Åtorp. Det tändes också ljus för de som offrat livet på sin resa mot friheten.

Mäktig syn

 

 

Kommunfullmäktige 20150903

Lämpimageslig bild att illustrera ärende nr ett på dagens Fullmäktige möte .

Ann-Sofie Alm har lämnat in en motion om förändring av sammansättning av kommunens revision. Som det ser ut i dag innehar den politiska majoriteten S, C, Mp i kommunen även majoriteten i revisionen, med andra ord de skall kolla sig själva, inte speciellt demokratiskt. Det kan ju nämnas att i 86% av Sveriges kommuner har oppositionen majoritet i revisionen, det tycker vi är demokratiskt. Så vi kommer att stödja Ann-Sofies motion. I övrigt är det inte några uppseendeväckande ärenden på dagordningen.

Vårt budgetförslag för Munkedals kommun 2016-2017

nejlikaI länken nedan finns vårt budgetförslag.

Budgetförslag Vänsterpartiet

Här kan ni läsa ett förslag till budget som satsar på de mjuka frågorna, vår inriktning är att i det kärva ekonomiska läge kommunen befinner sig i måste vård, skola och omsorg vara det viktigaste. Vi vill satsa på saker som fria arbetskläder för personal inom barnomsorgen, nattis på dagis som ger föräldrar möjlighet att jobba på kvällar, med barnomsorg. Hela vårt budgetförslag innehåller den typen av prioriteringar.

PLANEN FÖR GÅRVIK

Här är länken till planen på hur de styrande i Munkedal vill att Gårvik skall se ut. Är det så här du vill att den enda riktiga saltvattensbadplatsen skall se ut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Så här är det idag.

IMG_2032_resize

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Så här blir det enligt förslaget.

 http://www.munkedal.se/byggaochbo/samhallsplanering/aktuellaplaner
/planeriutstallningsskedet/garvikstrandzonutstallningnr2.4.4774c46d13224c20bcb80001326.html

 

INFÖR KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 20150311

Hej här kommer lite information inför KS möte idag.

https://www.facebook.com/garviksvanner?fref=nf

IMG_2032_resizeOm ni läser resultatet från byggnadsnämndens möte igår ( länken ovan) här är innebörden av vad beslutet  innebär (OBS! OBS!
En BAJSPUMP, ett stort hamnkontor (70 kvm) med dusch och toa för båtägare och latrintömning för båtar kommer att placeras i Gårvik. Dessutom 32 båtförråd och en utökning av hamnen för fler och stora 12 m. båtar. Detta enligt Byggnadsnämndens beslut igår den 9/3.
DELA gärna!)denna text hämtad från Gårviks vänners Facebookssida. Ställ denna utbyggnad mot de skrämmande dåliga siffrorna som redovisas i KS idag, får ni själva avgöra om detta är en ansvarsfull politik, ni kan också tänka på vad majoritetens politiker S+C+Mp sade i debatterna inför valet. Länken nedan går till kommunens hemsida, redovisning av den ekonomiska situationen. Man måste fråga sig om detta är en ansvarsfull politik? De 2,7 miljonerna som skattesänkningen tog från den kommunala ekonomin hade visserligen varit en droppe i havet, men det hade i alla fall varit något att hjälpa till med för att lindra katastrofen.

http://munkedal.se/download/18.5cc1294e14bb59a02be8695e/1425975530963/Hela+%C3%A4rendet+Ekonomisk+prognos+februari.pdf

Årsmöte

nejlikaSöndagen den 8/3 15 kl 12.00 hade Vänsterpartiet Munkedal årsmöte på Cafe Corner. det blev en del förändringar, inga större men de känns som helt rätt att vi genomför dem. Vi har nu ett delat ordförandeskap där Tiina och Ove Delar på det.

Mötet hölls under trevliga former med jättegoda mackor och valfri dryck, tack till Cafe Corner för arrangemanget.

Vänsterpartiet vill också uppmärksamma att vår årsmötesdag den 8/3 var Internationella Kvinnodagen.

Fria arbetskläder till Hemtjänstpersonal och sjuksköterskor inom Munkedals Kommun

aldrevard-0-jpg

Vänsterpartiet motionerade till fullmäktige i Munkedal om fria arbetskläder för personal inom hemtjänst och hemsjukvård, detta gick igenom och under ett år fick personalen arbetskläder. I 2015 års budget är detta struket då man hävdar att det inte finns pengar .

Fackförbundet Kommunal i Malmö har drivit denna fråga till domstol och i Kammarrätten fick man rätt. Domstolen anser att detta är en arbetsmiljöfråga då det handlar om b l a smittspridning, dessutom är beslutet grundat på EU rättsliga beslut.  Domen innebär rimligtvis att den kommer att gälla för  alla Sveriges Kommuner.  Följ länken och läs artikeln som hämtats från Sydnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/hemtjanst-far-arbetsklader

Så gick det på Fullmäktige.

Det ärende som som det blev debatt om var köpet av Vadholmens Fastighetsbolag AB. Från majoritetens sida framhöll man att det var väldigt viktigt att köpa aktiebolaget då det innebär att man kommer över som man säger strategisk mark. Vår inställning är att det kan väl vara ok att köpa marken, men varför i form av ett AB. Det blev helt klargjort att med i köpet följer en skatteskuld på en million som skall betalas om man börjar sälja av mark. Så vi yrkade avslag på köpet men majoriteten S+C+Mp drev igenom köpet. Vi reserverade oss skriftligen mot beslutet.
I övrigt var det inga kontroversiella ärende.

Fullmäktige 20150226

Så var det dags för fullmäktigemöte.

1-snickDå Tiina är väldigt nära BF dagen blir det Ove och Kasper som representerar Vänsterpartiet vid dagens möte. På föredragningslistan finns det några för kommunen riktigt viktiga beslut att fatta, ärende fyra, fastighetsförvärv av fastigheterna Foss 2:81, 2:82, 8:1 och 2:44 Sohlbers. Vid Kommunstyrelsens möte ville vi avslå köpet, men majoriteten S, C, MP och KD yrkade bifall till köpet. Köpesumman är 5,7 miljoner. Vi grundar vårt avslagsyrkande på att kommunen befinner sig i en svår ekonomisk situation  och att pengarna måste användas till vård, skola och omsorg. En annan av våra synpunkter är varför inte kommunen genom Munkbo kunde genomfört köpet, en lösning vi tycker skulle varit mer acceptabel, som förslaget nu ligger får vi ytterligare ett Aktiebolag att administrera. Det  bolaget skall ha en styrelse och ordförande som skall arvoderas med skattepengar, Slöseri. Dessutom ingår det en post med skatt som utfaller om kommunen säljer tomter eller fastigheter, den skatten belöper på den nätta summan av 1000 000 kronor (en miljon ).

 

 

 

Dags för årsmöte

Söndagen den 8/3 2015 kl 12.00 är det årsmöte för Vänsterpartiet Munkedal på Cafe Corner Caf_Corner, det blir sedvanliga mötesförhandlingar och förtäring i form av macka och dryck.

Ni kan väl skicka en blänkare om ni kommer (med tanke på förtäring)

Välkomna önskar styrelsen

Kommunstyrelsens möte 20150211

Till alla intresserade.

1-vänstermunkDenna länk är till handlingarna inför KS onsdagen den elfte, om ni har några synpunkter eller förslag på de ärenden som kommer upp får ni gärna höra av er till oss, det går bra med inlägg via hemsidan eller via e-post.

I KS sitter för Vänsterpartiet  Tiina Hemberg som ordinarie, ersättare Ove Göransson

http://www.munkedal.se/download/18.9f37a3114a5edb353671d70/Kallelse+med+handlingar+2015-02-11.pdf

Medlemsmöte

Tisdag 150127 har vi medlemsmöte i Forum kl 18.00, kl 19.30 kopplar vi upp oss och lyssnar på Jonas Sjöstedt information till medlemmarna. Meddela Tiina om ni kommer.

Stängning av Folkets Hus Munkedal

fhusVerkligheten kryper närmare.
Föreningarna, 14 stycken som ligger bakom skrivelsen till kommunen om att de de inte kan hyra i Folkets Hus efter den 1/4 2015 letar nu förtvivlat efter lokaler. Det är inte bara mötesverksamheten som är hotad, hela verksamheten för föreningarna är hotade, var skall de ha sitt material, de flesta har möblerade styrelselokaler.
Skrivelsen påpekar just de problemen, ett svar från kommunen hastar. Som det sades före valet skulle det inte vara något problem, Valfläsk. Nu står vi inför en verklighet som kommer att drabba föreningslivet i Munkedal väldigt Hårt och det är de föreningarna som bäst behöver stödet som drabbas.

Så gick det på Kommunstyrelsens möte 141203

Det blev 1-snickett intressant möte då det beslutades om stora utgifter. Första ärendet med som vi ser det var köp av Vadholmens Fastighets AB, ja, ni ser rätt kommunen tänker köpa ett fastighets AB. Det handlar om Sohlbergs fastigheter, Snickerifabriken, Affärslokalen och  förråden vid järnvägen. De tjänstemän som arbetat med frågan gör analysen att snickeriet kan säljas för ca 800 000, inklusive rivningskostnaderna. de övriga fastigheterna kan inte säljas för den summa de köps för. Dessutom kommer kommunen att vid försäljning av det som ingår i köpet tvingas att betala skatt, hör och häpna på 1 000 000 :-, det tyckte majoriteten var helt okey. Jag yrkade på avslag, mitt förslag stöddes av Christer B (M). majoriteten yrkade på återremiss, det blev återremiss med motivering att få ner priset. Förhandlat pris är 5 800 000:-. Detta är en mycket dålig affär.IMG_2032_resize

Ett annat ärende som fanns på dagordningen var budget för Munkedals Vatten AB, en kommun som får ett stort underskott i ekonomin 2014 är beredd att satsa på vatten och avlopp ut till Tungenäset för 117 000 000:-, när man i budgeten för kommunen ser konsekvensbeskrivningar inom vård, omsorg och skola som är skrämmande. Man befarar ökade sjukskrivningar, indragning av elevassistenter, inga arbetskläder till de som jobbar inom vården etc, etc. listan på försämringar kan göras mycket längre. Här var det bara Vänsterpartiet som yrkade avslag på förslaget till beslut, vi lämnade även en skriftlig reservation.

Med Pekfingret

Ove G

Extraval i mars

1-SDC12844Statsministern meddelade idag att han kommer att utlysa nyval. Det är en situation som de borgerliga partierna och Sd har tvingat fram och det finns nu inget annat alternativ. Sverige har ett nytt politiskt läge och ett nytt val till riksdagen kommer att hållas den 22 mars.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger att de går till val på den budget vi har förhandlat fram med dem. Men de kan bara genomföra den med oss. Vi vet också att det är tack vare oss som mycket av det bästa i den budgeten finns där.

Vänsterpartiet är garanten för en budget som utjämnar inkomstskillnaderna mellan fattig och rik. Vi är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för en välfärd att lita på utan vinstintressen. Med oss blir det vänsterpolitik. Nu sätter vi igång och vinner valet!

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

I Munkedal är valbyrån redo för nya uppdrag!

Så gick det på Fullmäktige 27/11

Världen är upp och ner!

Mycket konstigt hände på Fullmäktige, alla trodde enligt de uppgifter som framkommit att underskottet i kommunens finanser skulle var 16 miljoner, men se underskottet förökar sig som ett virus. Det gick ett sus genom församlingen när det framkom att underskottet stigit till 18,2 miljoner.1-svångrem

Mot bakgrund av detta tycker man ju att de styrande S+C+Mp skulle ta sitt förnuft till fånga och avstå skattesänkningen på 15 öre, men se det gjorde man inte, man framhärdade i att det handlade bara om 2,7 miljoner så det skulle gå bra ändå. Om man tänker på rubriken så blev det så som den säger, de som röstade för bibehållen skattesats blev M, Fp, KD, SD och vi Vänsterpartiet.

Nästa ärende var budgeten, bilden symboliserar en svångrem som dras åt, men verkligheten är värre än så. Majoriteten är väl medveten om den ekonomiska situationen, därför ger man ekonomiavdelningen möjlighet att låna 20 miljoner om det blir ebb i kassan. Man tänker även investera för 40 miljoner trots det ekonomiska läget. Vi yrkade avslag på budgeten då vi anser att man kan inte ha på sig spenderbyxorna i det ekonomiska läge som råder. Vilka är det då som drabbas av nedskärningarna som majoritetens budget medför, inom hemtjänsten drar man in fria arbetskläder, på särskilt boende blir det ingen förstärkning av personalstyrkan, detta medför allvarlig risk för de brukare som är i behov av social omvårdnad. Det har även gjorts en riskbedömning för personal inom demensboende, somatiskt boende och korttidsboende, där bedöms risken som allvarlig att den höga arbetsbelastningen skall medföra både fysiska och psykiska symtom som leder till lägre arbetsförmåga och sjukskrivningar. OBS dessa riskbedömningar är inte Vänsterpartiets de finns uttryckta i budgetpapperen av respektive sektor.

Det är inte nog med detta, det kommer mer elände.

Inom skolan innebär nedskärningarna att 4,1 elevassistenter försvinner (katastrofalt) man kan inte öka lärartätheten så att man kan närma sig riksgenomsnittet. Datorer till elever stoppas, etc det går att räkna upp ytterligare försämringar om ni har intresse av vilka kan ni ta kontakt med oss via denna hemsida. Ni kan också bli medlem via hemsidan, ett starkt Vänsterparti är den enda garanten för ett bättre Munkedal.

 

hämtaDet blev avslag på Oves motion om att kommunen skulle köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus, detta är något som upprört många Munkedalsbor. 10 föreningar hade gått ihop och lämnat in en skrivelse som stödde motionen, dessutom har det tidigare samlats in 1200 namnunderskrifter till stöd för att kommunen skall köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus. Dessa har  lämnats till kommunalrådet Åsa Karlsson, men det hjälpte inte.

 

Inför fullmäktige 20141127

1-svångremFörslag från majoriteten S+C+Mp (Mp deltar inte i beslutet, det är ju detsamma som rösta för) angående skattesatsen, de vill sänka skatten med 15 öre, detta i ett läge när kommunen går med ett kraftigt underskott. Vänsterpartiet säger bestämt nej till detta och yrkar på oförändrad Skattesats. detta innebär ca 7 miljoner i bibehållen skattekraft.

Tjänstemannautredningen visar på ett underskott på nästan 15 miljoner.

De konsekvensbeskrivningar som görs från sektorerna visar på stora försämringar för både personal och brukare, i detta fallet är brukare skolelever, sjuka och gamla.

Det kan ju vara av intresse för er som läser detta att se summorna som för de olika sektorerna innebär minskning av budget och vad det innebär i verkligheten. barn och utbildning är föreslaget minskning med 2,109 miljoner, det innebär 4,1 tjänster elevassistenter bort plus lite till. Vård och Omsorg blir av med 1,312 miljoner, där försvinner arbetskläder, utökad bemanning på särskilda boenden, minskad utbildning och ingen utökning av anhörighetssamordnare.

Något som har varit som en helig ko är investeringsbudgeten, den är på 40 miljoner, vår inställning är i det ansträngda ekonomiska läge som råder att varje investering skall godkännas av KS och nagelfaras om de verkligen behöver göras nu eller kan vänta tills ekonomin tillåter. Därför kommer vi att yrka på vårt förslag.

Ett annat ärende som kommer är Oves motion om att kommunen skall köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus, där har majoriteten S+C+Mp yrkat avslag på motionen med motiveringen att man ser ”andra mer ändamålsenliga placeringar och lokaler som kan vara aktuella” . det skall bli väldigt intressant att höra vad de andra ändamålsenliga lokalerna är för några. De som trodde på löftena före valet att FH kunde bli aktuellt måste känna en stor besvikelse. Det var 1200 som skrev under namnlistorna för ett köp, undrar vad de har för uppfattning om politikers ärlighet, men det är klart nu är ju valet avklarar.

 

Valet

Så här gick för oss i valet till fullmäktige, vi ökade, men inte tillräcklig mycket. Det förändrade inte våra mandat, men det var inte många röster från ytterligare ett mandat.

Skärmavbild 2014-09-25 kl. 20.01.36

Rapport från Kommunfullmäktige 24 september

Denna gång samlades vi i Hedekas bygdegård. Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs på olika ställen i vår kommun. Dessutom finns det många lokaler som lämpar sig mycket bättre till dessa sammanträden, Hedekas bygdegård t.ex.

 

Ärende 1: Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

KS förslag till beslut innebar höjda arvoden och moderaterna hade ett eget förslag där arvoden till övriga förtroendevalda som inte är kommunalråd/oppositionsråd, var ännu högre.

Fullmäktige antog KS förslag till beslut, vilket i reserverade oss mot. Vi föreslog istället att arvodena ska utgå från medianinkomsten för kommunens anställda och yrkade därför på återremiss, för att detta förslag skulle kunna beredas.

Som vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Munkedals invånare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Att politikerarvodena utgår från vad kommunens anställda tjänar skulle också kunna göra oss kända i Munkedal, för att vi här verkar för en minskad klyfta på flera plan mellan politiker och invånare som också skulle kunna bidra till ett minskat politikerförakt.

Som vänsterpartister kan vi aldrig försvara höjda politikerarvoden.

Vi och KD röstade för återremiss av samma anledning, resterande partier stödjer alltså höjda arvoden till politiker.

 

Ärende 3: Svar på motion från Tiina Hemberg om att starta en förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund

Denna motion avslog också, där endast vi och Fp stöttade motionen i sin helhet.

I tjänsteskrivelsen från förskolecheferna menade de att förskolorna redan arbetar med genuspedagogik. Vi menar att det finns en fara i påståendet om att en redan arbetar genusmedvetet och det av något kan vara ett tecken på att man kanske bör fylla på kunskapen och se på sin verksamhet med andra ögon och just observera sina egna värderingar.

Genusmedvetenheten går mycket djupare än att tala om enskilda utbildningsdagar, vilket förskolecheferna angav som exempel. Det handlar om att ge barn tillgång till ett helt livsutrymme och kan inte vispas undan som vilken fråga som helst. En förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund skulle inte se ut som någon annan förskola gör idag i vår kommun. Valet av inredning, leksaker, böcker, placering av material skulle se helt annorlunda ut. Men det viktigaste arbetet sitter självklart i hur barnen bemöts och behandlas.

Vidare menade man i tjänsteskrivelsen att barnens individuella behov ska sättas i centrum och självklart är arbetet med att stärka barnens självbild jätteviktigt. För mig är detta dock inget som motsätter genusmedvetenhet. Tvärtom. Vi måste våga se på strukturer, könsmönster och organisationer för att kunna se till allas behov på en individuell som strukturell nivå.

Varför skulle då bara en avdelning få denna möjlighet, när alla barn ju borde få detta? För att det innebär en kostnad. Personal behöver vidareutbildas i genuspedagogik och där räcker inte en enskild utbildningsdag. Vi kan inte ge all personal den vidareutbildningen, däremot så kan denna personal sedan fortbilda sina kollegor på andra avdelningar och ett fördjupat genusarbete får ta sin början. Där den enskilda avdelningen blir en inspiration och kunskapsspridare till alla andra avdelningar i kommunen. Så att vi på riktigt kan börja arbeta för att Munkedals barn får tillgång till hela livsutrymmet som människa och inte som kön.

Dessutom är vi i Vänsterpartiet för riktig valfrihet och är därför för fler inriktade förskolor såsom ur och skur, skur och djur, montessori, matematik och teknik, musik m.fl. Vi vill ha en mångfald inom den kommunala verksamheten. Varför inte beakta detta nu när vi bygger nytt och bygger ut? Nu när vi har stora barngrupper och snart står med flera nya avdelningar, då har vi chansen att forma dessa och skapa nya verksamheter.

 

Ärende 4: Svar på motion från Tiina Hemberg om att förbättra kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun.

Även denna motion stöttade endast och oss och Fp (de där feministerna utan socialism…) Däremot fick vi höra att motionens intentioner var goda, men man var inte beredd på att lägga några pengar på att stödja de omkringliggande kvinnojourerna som ju Munkedals kvinnor nyttjar. Inte heller vill man skjuta till medel för att sektor stöd skulle kunna teckna avtal för 2015 med Kriscentrum i Uddevalla – som arbetar med barn, unga och vuxna som upplevt hot och våld i nära relation.

Det förvånar mig igen och gör mig väldigt arg att viljan inte verkar finnas för att se till våldsutsatta kvinnors situation.

Min övertygelse och den verklighet jag möter är att Munkedal inte är undantaget från våld mot kvinnor, även om det bara var 13 fall mellan 2011 och 2014 som fått hjälp via Munkedals socialtjänst. Jag önskar självklart att det vore verkligheten. 2012 gömde sig drygt 3000 kvinnor på någon av Sveriges ideella kvinnojourer. 3319 kvinnor nekade plats pga platsbrist. Här tar inte Munkedal sitt ansvar och det är beklämmande.

Jag menar att vi bör ta vårt ansvar genom att i första hand stödja de omkringliggande jourerna som nyttjas av kvinnor från Munkedal – även om de inte gått via socialtjänsten, för de finns.

Vad gäller kriscentrum i Uddevalla förstår vi den ansträngda ekonomiska situationen för sektor stöd. Ett samarbete med kriscentrum är inte desto mindre viktigt för det. Kriscentrum är en viktig stödgivande verksamhet för barn, unga och vuxna som upplevt hot eller våld i nära relationer. De tar sig an hela familjen för detta är ett trauma för fler än den våldsutsatta kvinnan. Ambitionen från sektor stöds sida var att teckna avtal inför 2015 om medel tillskjuts för detta.

Jag lär dock fortsätta att fundera på lösning. Ett samarbete i denna fråga med närliggande kommuner såsom Sotenäs och Lysekil känns angeläget. Det finns också anledning att fundera vidare kring hur en kvinnojour bör utformas och vilka tjänster den ska ha. Jag kommer fortsätta undersöka detta och kommer återkomma i ärendet.

Fram till dess är jag besviken över att det inte finns vilja från Munkedals politiker att se till våldsutsatta kvinnors situation och en vilja att prioritera detta. Det handlar inte om miljoner kronor, inte ens om 2,7 miljoner som skattesänkningen kostar som S, C och M dunkade igenom inför 2015.

Rapport från extrainsatt kommunfullmäktige

BUDGET

Första punkten på dagordningen var budget. Det blev en drygt tre timmar lång debatt. Vi yrkade på att investeringsbudgeten på 40 miljoner ska tas bort och varje investering över 1 miljon ska beslutas separat i kommunstyrelsen.

Vi ser nu att arbetskläder för vår personal i vården och omsorgen under 2015 kommer att få stryka på foten. Djupt beklagligt tycker vi.

Vi är bekymrade över den budgeten som antogs, där det fortfarande finns stora barngrupper i förskolan, utbildningsstopp inom vård och omsorg, ingen höjning av lärartätheten.

 

AVVECKLA ALL ICKE LAGSTADGAD VERKSAMHET

Moderaterna hade motionerat om att all verksamhet som bedrivs i vår kommun och som inte är lagstadgad verksamhet ska vi hitta andra arbetssätt och arbetsformer. Man ska även bifoga en konsekvensanalys för en avveckling. Icke lagstadgad verksamhet är t.ex. beroendemottagningen, ungdomsmottagningen, öppna förskolan, familjecentral m.fl.

Vi i Vänsterpartiet tar kraftigt avstånd från detta. Vi är inte till salu. Vi ska inte sälja ut någon verksamhet i vår kommun. Därtill är detta den viktigaste förebyggande verksamheten, kvalitén i just dessa verksamheter är otroligt viktig. Vi vill inte ha skandaler à la knäckebröd och vatten i de verksamheterna. Vi i Vänsterpartiet vill istället för att avveckla dessa instanser, snarare fördjupa och utveckla dem. Det som kostar mest är att göra ingenting och då kan vi inte räkna på det mänskliga lidandet.

Motionen avslogs.

 

SATSA MER PENGAR PÅ BRA MAT

Miljöpartiet har motionerat om att höja anslaget för livsmedelsinköp med 10%, göra om kostenheterna till mindre enheter vilket skapar möjligheter till att handla lokalt och närodlat samt ekologiskt. Detta ligger helt i linje med vad vi i Vänsterpartiet vill. Det är på detta sätt vi kan stödja våra lokala små lantbrukare. Vi vill också i en förlängning ställa sociala hänsyn såsom på kollektivavtal.

Tyvärr blev motionen avslagen då sossarna och moderaterna röstade nej till den. Centern avstod.

Anders tar (rätt) parti

svt

.
Del 3 av 8: Vänsterpartiet. Anders Jansson besöker Fagersta i Västmanland. Ett besök där Anders hänger med rockband, poliser och Sveriges starkaste Vänsterpartist, på hög höjd. Komikern Anders Jansson reser till varje riksdagspartis starkaste kommun för ta reda på vad partiets politik innebär i praktiken. Under fem dagar träffar han lokala politiker, profiler och invånare. Veckan avslutas med ett tal där han summerar sina intryck. (Tillgänglig till fredag 10 oktober.)

En liten rapport från Sörbygdsdagarna

1-SDC12844Under lördagen deltog vi med vår valbyrå på torget i Hedekas, vi hade många besökare hos oss, detta märktes om inte annat på att den jättestora påsen med kola tog slut. Jag och Håkan blåste upp ballonger för brinnande livet men de tog slut lika fort som vi blåste.Vi hade också en hel del besökare som var intresserade av vår politik, vi fick bra respons på de diskussioner som uppstod b l a om fackets roll i politiken. Många var kritiska till fram för allt ett uttalandet från Kommunals ordförande om att S inte skulle samarbeta med V utan enbart samarbeta med MP.Trots att det regnade i princip hela dagen var stämningen på topp. En  stor eloge till arrangörerna som lyckats med att skapa ett jättebra program med veteranbilar, traktoruppvisning, balrullning, musik och flera andra aktiviteter.

 

 

 

 

 

Senaste nytt Read all about it.

Fullmäktigemöte 171026

http://munkedal.se/download/18.63c0857115f0919810b3a5d4/1509519064962/Protokoll%20KF%202017-10-26.pdf  

Här är en länk till protokollet, Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att bevilja Munkedals Vatten en utökad borgen från 100 miljoner till 125 miljoner. Orsaken till detta är att den utökade borgen söks för att klara utbyggnaden av VA ut till Tungenäset, något som vi motsätter oss, projektet blir bara dyrare och och dyrare ju längre projektet framskrider. Det har visat sig att man tvingas att bygga ett vattentorn i anslutning till Gårvik, beräknad kostnad 5 miljoner. Kostnaderna för utbyggnaden kommer att belasta skattekollektivet, vilket innebär höjda avgifter för alla konsumenter, anslutnings avgifterna för de som bygger nytt blir bland de dyraste i regionen. Nej, vi säger låt Bergsvik, Gårvik vara sommarstugeområden, i de fall VA behöver förbättras skall man använda sig av den moderna tekniken med minireningsverk som har betydlig högre reningsgrad än vårt kommunala reningsverk, dessutom till en betydligt lägre kostnad. 

Sammanfattning av kommunfullmäktige 18 juni 2014

Interpellation

Första ärendet som kom upp på bordet var en interpellation från SD ställd till alla partiers gruppledare. Interpellationen handlade om att enskilda lärare talat illa om SD inför sina elever. Diskussionen kom att handla om utifall detta var en interpellation eller ej.Vi i Vänsterpartiet anser inte att frågan hör hemma i kommunfullmäktige. Alla lärare och all skolpersonal ska följa skollagen, läroplanerna och kursplanerna. Om så inte görs är det en verksamhetsfråga. Fullmäktige beslutade att interpellationen inte skulle gå vidare.

 Delårsbokslut

Det andra ämnet handlade om delårsbokslutet som visade på ett kraftigt underskott, delvis på grund av institutionsplaceringar och placeringar av barn.

Det blev delvis en ideologiskt präglad debatt som bl.a. handlade om framtagande av en åtgärdsplan. Vi i Vänsterpartiet är såklart beklämda över resultatet. Vi är ännu mer beklämda över att barn i vår kommun far illa och att människor i vår kommun har det svårt. Vår analys är att resultatet är konsekvenser av den politik som förs på riksplanet. Människor får det allt sämre och klyftorna ökar, fler människor blir marginaliserade. Det blir mindre pengar till stöd i ett tidigt skede och de förebyggande insatserna dras in.

Vi påtalade även att vi har ett systemfel i Sverige idag. Vi behöver en social investeringsbudget. Så fort man ska bygga något eller köpa nya saker så finns det en investeringsbudget att hämta pengar ifrån. Men om vi ska satsa på människor så måste vi hämta pengar ur den kommunala årsbudgeten som öppnar den 1 januari och stänger den 31 dec och som alltid är ansträngd. Det får konsekvenser när man inte gör sociala investeringar.

Borgensavgift

Borgensavgiften föreslogs höjas från 0,25 %-enheter till 0,40 %-enheter. Vi gick på kommunstyrelsens linje att borgensavgiften skulle ligga fast vid 0,25. Detta skulle annars resultera i t.ex. höjda hyror för våra invånare som hyr lägenhet av Munkbo. Moderaterna hävdade i motsats att kommunen inte ska vara bank och att det är bättre att bankerna sköter de finansiella åtagandena för våra bolag. Även SD och KD röstade för en höjning av borgensavgiften.

Skattesatsen

Därefter beslutade vi om skattesatsen 2015. Socialdemokraterna yrkade på att skattesatsen sänks med 15 öre. Detta kan ju vi som vänsterpartister självklart inte ställa upp på. Det finns inget utrymme för en skattesänkning. Verksamheterna får minskade ramar, barn far illa, vår personal i vården, skolan och omsorgen håller på att knäcka sig, sjukskrivningstalen ökar. Nej det finns inget utrymme för en skattesänkning. Denna lilla skattesänkningen gör dessutom väldigt lite för den enskilde skattebetalaren, men för kommunens verksamheter gör dessa kronor alltid nytta. Vi tror att skattebetalarna är beredda att fortsätta betala den rådande skattesatsen om de vet vart pengarna går och det är upp till oss politiker att prioritera.

S, M, C röstade för en sänkning med 15 öre. En centerpartist föreslog till och med en sänkning med 50 öre.

V, Mp, Fp och SD röstade för oförändrad skattesats.

Som ett frispel/inspel la Kd förslag på en höjning med 25 öre.

Resultatet blev skattesänkning.

Vi hann inte med alla ärenden, då diskussionerna gick varma och klockan tickade iväg.

Kommunstyrelsen (KS) 20140604

Här kommer en liten rapport från KS.

den ekonomiska situationen i kommunen ser inte ljus ut, vi dras med ett underskott från årskiftet på -10,3 milioner, det mesta av underskottet härrör sig från sektor Stöd. Det presenterades en hel del åtgärder som delvis kommer att   räta till ekonomin men det är långt ifrån tillräckligt.

delårsbokslutet visar då liknande resultat. De sektorer som står för de stora underskotten skall redovisa åtgärder inom två månader, för att räta till problemen. (Jag ställde då frågan om inte andra sektorer tex samhällsbyggnad skulle hjälpa till, men det skulle man inte göra)

Under punkten Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2015 skattesatsen hände något märkligt sett ur vår synvinkel. Förvaltningens förslag till beslut var oförändrad skatt 22. 83 Kr vi yrkade bifall till förslaget, men då hände det märkliga, Socialdemokraterna föreslog en skattesänkning med 15 öre, detta gör man i en situation då kommunen verkligen behöver varje krona. med stöd av Moderater och Folkparti röstades sänkningen igenom, V och MP reserverade sig mot beslutet.

När det gäller samma som ovan fast för perioden 2015-2017 med budget för 2015 yrkade vi på att den föreslagna investerings budgeten på 40 millioner skulle strykas, istället skulle varje investering godkännas av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Detta mot bakgrund att endast investeringar i de mjuka nämnderna Vård Skola Omsorg skulle beviljas de sektorerna är de som idag har fått stora nedskärningar under många år, smärttröskeln är nådd för flera år sedan.

Detta hände på Kommunfullmäktige 140424

oljaDet var ett ovanligt inslag på fullmäktigemötet, det inleddes med allmänhetens frågestund. Frågeställaren var Margareta Lindström delårsboende på Gårvik, hennes fråga gällde Munkedals policy när det gäller att anlägga marinor/båthamnar. I policyn påpekade hon att det uttryckligen sägs att om man skall bygga båthamn/marina skall detta ske på områden som betecknas som outnyttjade industrihamnar, fiskehamnar och stenbrott. Ingen människa i världen kan beteckna Gårvik som ett sådant område. Så att driva denna fråga som kommunen gör innebär att de bryter mot sin egen policy. Det svar som frågeställaren fick gjorde ingen människa klokare, det är politiker som bestämmer???

I Kommunen bokslut för 2013 fanns en stjärnsats som innebar att 4 902 000 :- av investeringsbudgeten, (pengar som inte använts under 2013) skulle överföras till 2014 års investeringsbudget, enligt vår mening är det inte rätt att ständigt bygga på investeringarna, vi anser att det utrymme som dessa pengar skapar skall användas till vård, skola och omsorg, vi har ju de facto bara en penningpåse att ta ur, låt oss använda pengarna till det samhället verkligen behöver, vårdpersonal och personal inom skolan.

Från Kommunstyrelsen 140409

IMG_2032_resizeVid det senaste Kommunstyrelsemötet fanns på dagordningen frågan om förändringar i strandskyddet, majoriteten S + C föreslog ändringar, som enligt vår uppfattning tillika Västra Götalands Regionens skulle innebär stora försämringar, förslaget innebar att man skulle kunna bygga mycket närmare strandlinjen än idag vilket i  sin tur inskränker  på det fria friluftslivet, man har ju i färskt minne fallet med Ace of Bace stjärnan som i Halland stängde av hela stranden med sitt bygge. Vi röstade nej till förslaget men blev nedröstade, vi reserverade oss mot beslutet.

Det låg även ett förslag från en medborgare att kulturminnesmärka Gula Villan på Gårvik, detta förslag rönte samma öde som strandskyddet, S+C med stödpartier röstade emot vilket innebär rivning. Vi röstade för att kulturminnesmärka villan då den representerar en unik byggnadstil från 1920-30 talet, dessutom är den symbolen för många Munkedalsbor som via simskola, klassövernattningar med skolan och många andra aktiviteter med fina minnen. Vi reserverade oss även här mot beslutet.

 

Kommunvalet 2014 kommunlista Vänsterpartiet

Detta är den listan som gäller, vad Bohusläningen sysslar med är svårt att förstå. Men de har väl sina skäl.

Vänsterpartiets lista till Kommunval i Munkedal 2014

Klicka på bilden för Val 2014

1.      Tiina Hemberg, lärare, Munkedal

2.      Ove Göransson, pensionär, Munkedal

3.      Agneta Andrén, konstnär, Hedekas

4.      Kasper Gustafsson, lärare, Hedekas

5.      Irene Barfoot Ekelund, konstnär, Munkedal

6.      Mikael Karlsson, sjukpensionär, Munkedal

7.      Katharina Harvey Berg, egenföretagare, Hedekas

8.      Marie Bengtsson Wallsby, sjuksköterska, Munkedal

9.      Håkan Berg, studerande, Hedekas

10.   Erland Larsson, vaktmästare, Hedekas

11.   Niklas Hemberg, pappersindustriarbetare, Munkedal

12.   Stefan Kantola, studerande, Munkedal

13.   Birgitta Karlsson, Bibliotekarie, Hedekas

Debatt i Hedekas anordnad av LRF

Den 2 april är Tiina inbjuden till debatt i Hedekas, den skall handla om partiernas syn på landsbygds frågor, kan bli mycket intressant. Ämnen är :

  • Hur landsbygden blir livskraftig och erbjuder ett attraktivt boende för såväl gammal som ung.
  • Offentlig upphandling
  • Infrastruktur
  • Energifrågan
  • Miljöpåverkan
  • Vattenskyddsområden

Motion om köp av Folkets Hus

Mot bakgrund av bristen på gemensamhets och samlingslokaler i Munkedals kommun och den debatt som pågår om att bygga ett allaktivitetshus, vill vi från Vänsterpartiets sida motionera om att kommunen ser sig om efter befintliga lokaler. Med motionen lägger vi förslaget att Munkedals kommun förhandlar om att köpa lokalerna i Folkets Hus, kostnaderna för detta är betydligt mindre än vad kostnaderna för byggandet av ett allaktivitetshus skulle bli. Om ett köp av Folkets Hus skulle bli aktuellt kan många aktiviteter som i dag bedrivs i olika lokaler runt om i samhället, kunna samlas under samma tak och levande aktiviteter skulle komma igång inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi är övertygade om att aktiviteter som spänner över generationerna skulle skapas och Folkets Hus blir en levande samlingsplats för invånarna i Munkedal. Denna motion godkändes för behandling i Kommunstyrelsen i november, vid flera tillfällen har jag ställt frågan när den kommer upp för beslut, men får inget svar. Jag tycker att ett beslut om köp hastar, kommunen har brist på förskoleplatser  i centrala Munkedal, detta medför att föräldrar som redan har ett barn på förskola i Munkedal, men behöver plats för barn nr 2 måste ta en plats i tex Dingle. Om man köper Folkets Hus skulle en av de avdelningar som finns där kunna öppnas snabbt, utan några större nybyggnationer eller renoveringar. Det är den ena fördelen med ett köp, en annan fördel är att lokaler för många andra aktiviteter skulle skapas ganska snabbt.

För Vänsterpartiet i Munkedal

Ove Göransson

Beslut i Fullmäktige ang arvodeshöjning

Så gick det i fullmäktige. Ove och Tiina Vänsterpartiet yrkade avslag på den motion från MP som lämnat in om att höja arvodet för kommunalrådet, vid den votering som följde vann vårt avslagsyrkande med stor majoritet. Att Vänsterpartiet yrkade på avslag grundar sig på att motionen kommer från ett stödparti till majoriteten, men även det faktum att vi anser det djupt odemokratiskt att i slutet på mandatperioden via en motion yrka på höjning. Eventuella förändringar bör ske via Arvodesberedningen vid mandatperiodens början, då vet alla vad som gäller fram till nästa mandatperiod. 

Nytt år valår 2014

Politiskt sett har januari varit en lugn månad, under februari däremot har det hänt en del intressanta saker. Miljöpartiet har lämnat in en motion om att höja arvodet för kommunalrådet, detta säger Vänsterpartiet bestämt nej till. I Kommunstyrelsen yrkade vi avslag på motionen, men majoriteten i form av S,C,MP röstade för så det blir förslaget till beslut i Kommunfullmäktige den 27/2. Vi motiverar nejet med att förutsättningarna visste de berörda om när tog uppdragen, dessutom har vi en Arvodesberedning som inför varje mandatperiod jobbar fram de arvoden som skall gälla för perioden, att med en motion som grund dessutom en motion som ett stödparti till majoriteten lagt är på gränsen till nepotism.

Nya motioner

Vid senaste fullmäktige la vi fram två nya motioner, en om att starta en genuspedagogisk förskoleavdelning och en om att förbättra kvinnofridsarbetet i kommunen. genusbild1_fmt_1_0

___________________________

Motion:

Förbättra kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun

 

År 2012 gjordes 28 360 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. Det är en ökning med 1 procent jämfört med året innan. I vart tredje fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan och drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med. Och mörkertalen är stora – Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen. Enligt Brå är drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor män.

I vissa fall är det så allvarligt att det leder till att den som utsätts avlider. I 17 fall är gärningsmannen en man som kvinnan har eller har haft en relation med. Dödligt våld i nära relationer är ofta resultatet av en längre tids våldsutövning. (Riksorganisationen för kvinnorjourer och tjejjourer i Sverige, ROKS)

Sedan ett par år tillbaka saknar Munkedal en kvinnojour, då kommunen avslog kvinnojouren Andrums ansökan om verksamhetsbidrag, där endast Vänsterpartiet reserverade sig mot detta beslut. Vi menar att Munkedal inte är något undantag från ovanstående statistik och vi kan inte blunda för att våld mot kvinnor förekommer även här, utan behovet för kvinnor och barn är lika stort som i andra kommuner. Vänsterpartiet tycker självklart att man ska få lika hjälp oavsett vart i Sverige man bor.

 

Kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld tvingas idag att söka hjälp på egen hand till omkringliggande kvinnojourer i t.ex. Tanum eller Uddevalla. De kan däremot bli nekade att komma dit utan IFO:s medgivande. Alltså måste kvinnor vända sig till IFO för att få hjälp. Där görs en bedömning av vilket stöd kvinnan och ev. hennes barn är i behov av. Häri finns ett problem för de kvinnor som av olika anledningar inte vill vända sig till IFO, de har därmed inga andra alternativ än att vända tillbaka hem till förövaren. Vänsterpartiet menar att detta inte är acceptabelt.

 

Behovet av platser på kvinnojourerna ökar. Förra året gömde sig 3090 kvinnor på någon av Sveriges ideella kvinnojourer. Dock tvingades kvinnojourerna av platsbrist att neka 3319 kvinnor en plats. Vi vill därför understryka behovet av kvinnojourer och att även Munkedals kommun tar sitt ansvar i denna fråga och jobbar för att hjälpa utsatta kvinnor och barn på flera fronter genom såväl IFO som genom de ideella kvinnojourerna.

 

Vänsterpartiet i Munkedal yrkar:

 

Att kommunfullmäktige beslutar att snarast skjuta till de ekonomiska resurser som krävs så att Munkedals kommun kan upprätta ett avtal med Kriscentrum i Uddevalla som är en stödgivande verksamhet för barn, unga och vuxna som upplevt hot eller våld i nära relationer.

 

Att kommunfullmäktige avsätter ekonomiska medel för att stödja de närmast omkringliggande kvinnorjourerna ekonomiskt, så att de kvinnor i Munkedal som inte vill gå via IFO i kommunen för att få hjälp, ändå har en kvinnojour de säkert kan vända sig till.

 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att åter starta en ideell kvinnojour i Munkedal.

För Vänsterpartiet i Munkedal,

Tiina Hemberg

_____________________________

Motion:

En förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund

 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö 98 rev. 2010)

 

Så står det i det inledande kapitlet i läroplanen för förskolan. Uppdraget är därmed tydligt – att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Verkligheten ser däremot annorlunda ut. Forskning visar att förskolan istället för att motverka traditionella könsroller- och mönster istället förstärker dessa. Detta tar sitt uttryck i pedagogernas förväntningar på barnen utifrån om de är flickor eller pojkar, som leder till att flickor och pojkar behandlas och bemöts olika. Det uttrycks också i det utrymme pojkar och flickor ges, men även i leksaker och litteratur. (SOU 2004:115) Detta skapar begränsningar och ger inte barn tillgång och rätt till ett helt livsutrymme.

 

Det går dock att göra något åt detta. Med inspiration från de kommunala förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle och Egalia i Stockholm så kan man utforma framgångsrika förskolor med genuspedagogik som verksamhetsgrund. Att ha en sådan förskola innebär i praktiken att allt från val av inredning, leksaker, material och böcker till bemötande av barn och vuxna har i syfte att aktivt arbeta för att motverka cementeringen av begränsande könsroller och könsmönster. I Munkedal ska Önnebacka förskola och Lilla Foss förskola byggas ut med tre resp. två avdelningar. En av dessa avdelningar skulle därför kunna utformas med en genuspedagogisk inriktning.

 

En genuspedagogiskt inriktad förskoleavdelning i Munkedal kan också fungera som föredöme, inspiration, stöd och kunskapsspridare till övriga förskolor i kommunen.

 

Vänsterpartiet i Munkedal yrkar:

Att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta en förskoleavdelning i kommunen med genuspedagogik som verksamhetsgrund.

 

För Vänsterpartiet i Munkedal,

Tiina Hemberg

 

Storsatsning på Hälso och Sjukvård

vänster

 

 

Förslag ur Vänsterpartiets
budgetmotion för 2014
Vänsterpartiet
Storsatsning
på hälso och
sjukvården

 

 

 

Idag finns allvarliga problem inom hälso- och sjukvården runt om i landet.
Rapporterna duggar tätt om överbeläggning, platsbrist, långa väntetider,
inställda operationer och hotad patientsäkerhet. Det förekommer protester från
personalen mot hög arbetsbelastning, låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det
finns också en allmän uppfattning i samhället att vården inte fungerar som den
ska. I en opinionsundersökning som SVT låtit göra svarade 60 procent att
sjukvården har blivit sämre sedan förra valet.
Vänsterpartiet motsätter sig privatiseringarna av välfärden. Vi menar att alla
skattemedel till vård, skola och omsorg ska användas till personal och
verksamhet. Dessa välfärdstjänster ska inte få drivas av vinstdrivande företag.
Samtidigt som regeringen sänker skatten för de högavlönade fortsätter man att
urholka kvaliteten i välfärden.
Vänsterpartiet föreslår en storsatsning på drygt 4 miljarder kronor till
sjukvården i budgetmotionen för 2014.
1. Riktat stöd till sjukvården
Sjukvården behöver mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov
är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Vi vill rikta en stor
resursförstärkning till hälso- och sjukvården för att framför allt satsa på
personalförstärkningar.
Landsting och regioner verkar under olika villkor och har därför har de olika
behov. I en del landsting är det brist på vårdplatser, i andra saknas personal eller
är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa problemen krävs
en riktad resursförstärkning till hälso- och sjukvården, som i varje landsting och
region kan gå dit behoven är störst. De flesta problemen i sjukvården har ett
samband med personalsituationen, vilket är naturligt eftersom det är en
personalintensiv verksamhet där större delen av utgifterna är kostnader för
personal.
Vi föreslår därför ett riktat stöd på 1,5 miljarder kronor för
personalförstärkningar i hälso- och sjukvården. Det är tillräckligt för att anställa
minst 3 000 sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
logopeder, kuratorer etc.
Kostnad: 1,5 miljard kronor årligen
2. Utveckla vårdcentralerna
När den ekonomiska vinsten ökar som drivkraft i vården blir det ofta det
förebyggande hälsoarbetet, som får stå åt sidan. Långsiktiga förebyggande
insatser som förutsätter samverkan med andra sektorer är sällan eller aldrig
lönsamma i kommersiell mening.
I och med införandet av den fria etableringsrätten och vårdvalsreformen har
tyngdpunkten för vården blivit läkarbesöket. Sjukvården är pressad och har
svårt att klara sitt uppdrag med befintliga resurser. Det gör att det är omöjligt att
omprioritera och föra över pengar från specialistvården till primärvården även
om det skulle vara mest kostnadseffektivt på längre sikt. Vi vill därför göra en
riktad satsning på 1 miljard kronor per år mot primärvården för att stärka det
förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården.
Hälsan är mycket ojämlikt fördelad. Klasstillhörigheten är helt avgörande för
om man kan förväntas leva ett friskt liv eller inte. Dagens hälso- och sjukvård
har på många sätt svårt att bemöta detta. Det är till och med så att hälso- och
sjukvården ges ojämlikt så att hälsoskillnaderna i befolkningen snarare förstärks
än minskas av vården. Därför satsar vi på vårdcentraler i socialt utsatta områden
där ohälsan är som störst runt om i landet.
Kostnad: 1 miljard kronor årligen
3. Utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor
Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och antalet minskar
stadigt. Genomsnittsåldern är hög och många kommer de närmaste åren att gå i
pension. Under de senaste 20 åren har andelen utbildade
specialistsjuksköterskor sjunkit från 70 procent till 40 procent. Vårdförbundet
anser att nivån bör ligga på 70 procent.
Vänsterpartiet anser att kvaliteten i vården måste höjas genom att fler
sjuksköterskor specialiserar sig. Att satsa på betald specialistutbildning för
sjuksköterskor höjer inte enbart kvaliteten på vården utan skapar även
arbetstillfällen genom vikariat för de anställda som vidareutbildar sig. Vi
föreslår dels en finansiering av utbildningsanställningar, dels en utökning av
platser på utbildningarna med 400 platser. Enligt vårt förslag sker utbildningen
till specialistsjuksköterska inom ramen för en anställning ute i verksamheterna
och i landstingens regi.
Kostnad: 900 miljoner kronor årligen
Övriga satsningar till hälso- och sjukvården:
• Avgiftsfria läkemedel för barn
Vi avsätter 470 miljoner kronor till en sådan satsning.
• Ungdomsmottagningar
Vi föreslår 130 miljoner kronor till en sådan satsning.
• Förbättringar i missbruksvården
Vi föreslår förstärkningar till missbruksvården med 280 miljoner
kronor 2014, 380 miljoner kronor 2015 respektive 2016
• Glesbygdsmedicin
Vi lägger 20 miljoner kronor på en sådan satsning.
• Mobila vårdteam
Vi satsar 80 miljoner kronor per år.
• Vård till tortyr- och krigstraumatiserade.
Vi lägger 50 miljoner kronor för en sådan satsning.
Tabellsatsningar för 2014 (miljoner kronor)
2014 2015 2016
Riktat stöd till sjukvården
– Ungdomsmottagningar
– Glesbygdsmedicin
– Lokala vårdteam
– Tortyr- och traumaskadade
1 500
130
20
80
50
1 500
130
20
80
50
1 500
130
20
80
50
Stöd till att utveckla vårdcentralerna 1 000 1 000 1 000
Utbildningsanställningar för
specialistsjuksköterskor
900 900 900
Avgiftsfria läkemedel för barn 470 470 470
Förbättringar i missbruksvården 280 380 380
TOTALT 4 150 4 250 4 250

Bättre villkor för ensamstående föräldrar

vänster

 

Förslag ur Vänsterpartiets
budgetmotion för 2014
Vänsterpartiet
Bättre villkor
för ensamstående
föräldrar

 

 

 

Ensamstående har sämre ekonomi än sammanboende och sämst är den för
ensamstående med barn. Vart femte barn i Sverige är enligt SCB
folkbokfört med en ensamstående förälder. En majoritet, 76 procent, av de
ensamstående föräldrarna är kvinnor.
Ensamstående föräldrar lever oftare i fattigdom än sammanboende föräldrar.
Ensamstående kvinnor med barn har lägst ekonomisk standard oavsett stöd i
form av barn- och bostadsbidrag och har t.ex. bara drygt hälften av en
sammanboende pappas inkomst. Sysselsättningen bland ensamstående mammor
har sjunkit och de har oftare än andra otrygga anställningar.
De låga inkomsterna innebär att en stor andel av de ensamma mammorna lever
under väldigt knappa förhållanden. I ett svar på ett regeringsuppdrag från
Försäkringskassan om resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken
framgår att andelen som har låg ekonomisk standard eller är fattiga är störst
bland ensamstående kvinnor med barn oavsett vilket mått som används.
Den ekonomiska utvecklingen har varit mindre gynnsam för ensamstående
kvinnor än för andra grupper. Även andelen fattiga har ökat mer i de hushåll
som består av ensamstående kvinnor med barn än i alla andra hushållstyper
enligt Försäkringskassans beräkningar och SCB:s statistik.
Vänsterpartiet lägger förslag för att minska klyftorna. Vi vill i vår budget stärka
ekonomin för gruppen ensamstående föräldrar. Förutom de riktade satsningarna
som vi föreslår är också våra generella satsningar på välfärden, såsom
förskolan, av avgörande betydelse för ensamstående föräldrar.
1. Höjt och indexerat underhållsstöd
Underhållsstödet behöver höjas och värdesäkras genom att knytas till
prisbasbeloppet, för att förbättra ekonomin för ensamstående föräldrar och
därmed minska barnfattigdomen. Vi vill höja underhållsstödet med 400 kronor
för barn under 13 år och med 600 för dem som är 13–19 år eftersom tonårsbarn
medför högre kostnader.
Kostnad: 1.200 miljoner kronor
2. Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barnomsorgen måste anpassas till alla föräldrars behov för att ge föräldrar
bättre förutsättningar att kombinera föräldraskap och yrkesliv. Många föräldrar,
framförallt ensamstående, kan inte arbeta heltid eller ta vissa arbeten för att
förskolan är stängd när de har behov av barnomsorg. I en enkät genomfört av
Skolverket nyligen framgår det att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
är störst bland ensamstående föräldrar. Samtliga kommuner ska därför vara
skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi föreslår en kraftig
utökning av det stimulansbidrag som regeringen infört för ändamålet.
Kostnad: 400 miljoner kronor
3. Rätt till heltid
För den som är hänvisad till att jobba deltid är det ofta en omöjlighet att klara
sin egen och eventuella barns försörjning. Därför måste rätten till heltid stärkas
så att det blir möjligt för alla yrkesgrupper att få en lön som går att leva på.
Möjligheten att arbeta deltid för den som så önskar kvarstår.
4. Barnomsorgsstöd för ensamstående när barnen är sjuka
Ensamstående föräldrar kan ha svårt att få avlastning när barnen är sjuka. Ett
barnomsorgsstöd i hemmet under perioder då barnen är sjuka skulle innebära att
en ensamstående föräldrar inte behöver stanna hemma från arbetet vid varje
tillfälle barnen är sjuka.
Kostnad: 150 miljoner kronor
5. En jämställd föräldraförsäkring – höjd grundnivå
Utöver en individualisering av föräldraförsäkringen föreslå vi en höjd
grundnivå. Grundnivån i föräldrapenningen är idag lägre än riksnormen för
försörjningsstödet för en ensamstående förälder med ett barn som ännu inte har
fyllt 1 år. Det är inte rimligt att nyblivna föräldrar ska tvingas leva under den
nivå som gäller för försörjningsstöd. Vi föreslår att grundnivån i
föräldraförsäkringen höjs till 250 kronor per dag. Detta skulle ge en stor andel
föräldrar och barn en bättre ekonomisk situation och därmed en bättre start i
livet tillsammans.
Kostnad: 200 miljoner kronor (för höjd grundnivå)

Asylboende

flyktHär kommer vår syn på det sätt Migrationsverket har skött de boendes väl och ve på asylboenden på Åtorp och Rosenkullen. Man skall betänka att tjugosex av dem har fått uppehållstillstånd i Sverige, de ville då bosätta sig i Munkedal. De anser att de blivit väl bemötta här och kan därför tänka sig att stanna här. Det som behövs är lägenheter eller boende i tex tomma villor. Vår tanke var då att Munkedals Kommun gjorde en insats och snabbt inventerade vad vi har ledigt i bostäder, man kunde sammankalla kommunens Krisnämnd för att snabba på ärendet. Den information Migrationsverket gav tydde på att de kunde tänka sig att avvakta med avhysningarna till andra asylboenden om detta arbete påbörjades så snabbt som möjligt.

Tyvärr är vi inte i majoritet så vi kan bara utifrån vårt humanistiska synsätt försöka påverka majoriteten S+C att jobba för en bättre värld för dessa människor som flytt från krig och elände. 

Ny motion till Fullmäktige

 

skolmat

 

 

 

 

 

 Denna motion har Ove skrivit tillsammans med Lars Hansson, bakgrunden är den att vi pratade om de försämrade resultaten som eleverna uppnår. Vi var mot bakgrund av vad vi läst  om orsaker till detta, överens om  att om skolan serverade frukost på morgonen kunde man höja både motivationen och nå bättre resultat i studierna.

 

Med denna motion vill ge möjlighet att under ett års tid på prov genomföra att eleverna vid Kungsmarksskolan får frukost när de anländer till skolan. Detta mot bakgrund av att många elever har lång resväg, men även att många elever inte klarar av att äta innan de går hemifrån.

 

Efter genomfört provår skall effekten noggrant utvärderas hos eleverna. Utvärderingen skall avse både förändringar av elevernas hälsa likväl som studieresultaten.

 

För att finansiera detta kan kommunen söka bidrag hos Folkhälsorådet och kanske något mer ställe, om utvärderingen efter ett år visar att de positiva effekterna överväger, kan man tänka sig att permanenta åtgärden.

 

 

Ove Göransson V                                                             Lars Hansson C

 

Uppdateringar

Här kommer uppdateringar på den politiska agendan.

Budgetarbetet är nu i full gång. Det är kärva tider, majoritetens S + C budget förslag innebär stora nedskärningar  inom vård skola och omsorg, man sätter också sin tilltro till det utjämningsbidrag som ännu inte är beslutat i riksdagen. Vid kommunfullmäktigemötet i slutet på juni, drog mötet ut på tiden, så beslutet om budgeten sköts fram till i mitten på augusti.

Från vänsterpartiets sida kräver vi investeringsstopp, vi anser att det är viktigare med vård skola och omsorg än exploatering av ytterligare mark för tomter. Kommunen har idag ca 50 tomter osålda, vi anser att någon ytterligare utbyggnad kan vänta, åtminstone till man fått sålt en del av de vi har. Dessutom vill man bygga ut vatten och avlopp till dels Gårvik men även till Saltkällan och Hensbacka, detta för att privata aktörer eventuellt skall exploatera tomter där.

Ett investeringsstopp skulle innebära att vi kan förse vår personal inom hemtjänst och hemsjukvård med arbetskläder, vi skulle även kunna höja bemanningen inom både vården och skolan. Det skulle ge ett andrum för verksamheterna att komma ikapp den eftersläpning som finns.

Här är en länk till vad vi sade i fullmäktige om detta, under rubriken investeringar.

http://new.livestream.com/munkedal/2013-06-19

 

Nu är våren här

Import_024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det klart med de förändringar som har blivit efter Kerstins flytt. Agneta Andrén besätter platsen i Valberedningen, Birgitta Karlsson går in i beredningen för Samhällsdialog. Då kommunen har bestämt att ordinarie och ersättare i Krisledningsnämd och Myndighetsnämd måste vara ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsen, blev följden att det var bara Ove som kunde bli aktuell. 

 

 

Årsmöte

Tisdagen den 130312 klockan 18 00 på Café Corner i Munkedal, sedvanliga årsmötesförhandlingar, Förtäring och underhållning Med Fredrik Almqvist. Alla sympatisörer är välkomna.

 

Så blev årsmötet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blev det underhållning med Fredrik Almqvist på piano och sång. Det blev många av de gamla godingarna som tex As time Goes by med flera. Café Corners jättegoda smörgåstårta smakade bra till den politiska diskussion som följde. Tack för ett bra möte Kamrater.  

Caf_Corner

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige på webben.

Fullmäktigemötet 130228 sänds på webben. Så här gör du. Gå in på Munkedals kommuns hemsida, där finns en länk eller klicka på länken här under.

 https://new.livestream.com/munkedal

 

 

 

1 2 3 7

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden

Lyssna på Joe Hill

Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val

Arkiv