artikel

Beslut om skattehöjning

Vid fullmäktigemötet 120628 fattade en majoritet av partierna beslut om en skattehöjning med 50 öre. Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade redan i april förslag om skattehöjning, detta mot bakgrund av att de konsekvensbeskrivningar som kom in från verksamheterna. De visade på alltför stora nedskärningar.

I det gemensamma budget förslaget som vi lagt med Miljöpartiet har vi specificerat vad de ca 8,5 milionerna skall användas till, (se vårt förslag längre ned på sidan) detta antog inte fullmäktige. I det fortsatta budgetarbetet kommer det att beslutas om vad pengarna skall användas till, från V och Mp kommer vi att hävda att pengarna uteslutande skall gå till att återställa en del av de försämringar som skett inom skola, vård och omsorg de sista åren. 

Kopiera länk