Motion om köp av Folkets Hus

Mot bakgrund av bristen på gemensamhets och samlingslokaler i Munkedals kommun och den debatt som pågår om att bygga ett allaktivitetshus, vill vi från Vänsterpartiets sida motionera om att kommunen ser sig om efter befintliga lokaler. Med motionen lägger vi förslaget att Munkedals kommun förhandlar om att köpa lokalerna i Folkets Hus, kostnaderna för detta är betydligt mindre än vad kostnaderna för byggandet av ett allaktivitetshus skulle bli. Om ett köp av Folkets Hus skulle bli aktuellt kan många aktiviteter som i dag bedrivs i olika lokaler runt om i samhället, kunna samlas under samma tak och levande aktiviteter skulle komma igång inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi är övertygade om att aktiviteter som spänner över generationerna skulle skapas och Folkets Hus blir en levande samlingsplats för invånarna i Munkedal. Denna motion godkändes för behandling i Kommunstyrelsen i november, vid flera tillfällen har jag ställt frågan när den kommer upp för beslut, men får inget svar. Jag tycker att ett beslut om köp hastar, kommunen har brist på förskoleplatser  i centrala Munkedal, detta medför att föräldrar som redan har ett barn på förskola i Munkedal, men behöver plats för barn nr 2 måste ta en plats i tex Dingle. Om man köper Folkets Hus skulle en av de avdelningar som finns där kunna öppnas snabbt, utan några större nybyggnationer eller renoveringar. Det är den ena fördelen med ett köp, en annan fördel är att lokaler för många andra aktiviteter skulle skapas ganska snabbt.

För Vänsterpartiet i Munkedal

Ove Göransson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv