artikel

Från Kommunstyrelsen 140409

IMG_2032_resizeVid det senaste Kommunstyrelsemötet fanns på dagordningen frågan om förändringar i strandskyddet, majoriteten S + C föreslog ändringar, som enligt vår uppfattning tillika Västra Götalands Regionens skulle innebär stora försämringar, förslaget innebar att man skulle kunna bygga mycket närmare strandlinjen än idag vilket i  sin tur inskränker  på det fria friluftslivet, man har ju i färskt minne fallet med Ace of Bace stjärnan som i Halland stängde av hela stranden med sitt bygge. Vi röstade nej till förslaget men blev nedröstade, vi reserverade oss mot beslutet.

Vid det senaste Kommunstyrelsemötet fanns på dagordningen frågan om förändringar i strandskyddet, majoriteten S + C föreslog ändringar, som enligt vår uppfattning tillika Västra Götalands Regionens skulle innebär stora försämringar, förslaget innebar att man skulle kunna bygga mycket närmare strandlinjen än idag vilket i  sin tur inskränker  på det fria friluftslivet, man har ju i färskt minne fallet med Ace of Bace stjärnan som i Halland stängde av hela stranden med sitt bygge. Vi röstade nej till förslaget men blev nedröstade, vi reserverade oss mot beslutet.

Det låg även ett förslag från en medborgare att kulturminnesmärka Gula Villan på Gårvik, detta förslag rönte samma öde som strandskyddet, S+C med stödpartier röstade emot vilket innebär rivning. Vi röstade för att kulturminnesmärka villan då den representerar en unik byggnadstil från 1920-30 talet, dessutom är den symbolen för många Munkedalsbor som via simskola, klassövernattningar med skolan och många andra aktiviteter med fina minnen. Vi reserverade oss även här mot beslutet.

 

Kopiera länk