Kommunstyrelsen (KS) 20140604

Här kommer en liten rapport från KS.

den ekonomiska situationen i kommunen ser inte ljus ut, vi dras med ett underskott från årskiftet på -10,3 milioner, det mesta av underskottet härrör sig från sektor Stöd. Det presenterades en hel del åtgärder som delvis kommer att   räta till ekonomin men det är långt ifrån tillräckligt.

delårsbokslutet visar då liknande resultat. De sektorer som står för de stora underskotten skall redovisa åtgärder inom två månader, för att räta till problemen. (Jag ställde då frågan om inte andra sektorer tex samhällsbyggnad skulle hjälpa till, men det skulle man inte göra)

Under punkten Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2015 skattesatsen hände något märkligt sett ur vår synvinkel. Förvaltningens förslag till beslut var oförändrad skatt 22. 83 Kr vi yrkade bifall till förslaget, men då hände det märkliga, Socialdemokraterna föreslog en skattesänkning med 15 öre, detta gör man i en situation då kommunen verkligen behöver varje krona. med stöd av Moderater och Folkparti röstades sänkningen igenom, V och MP reserverade sig mot beslutet.

När det gäller samma som ovan fast för perioden 2015-2017 med budget för 2015 yrkade vi på att den föreslagna investerings budgeten på 40 millioner skulle strykas, istället skulle varje investering godkännas av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Detta mot bakgrund att endast investeringar i de mjuka nämnderna Vård Skola Omsorg skulle beviljas de sektorerna är de som idag har fått stora nedskärningar under många år, smärttröskeln är nådd för flera år sedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv