Sammanfattning av kommunfullmäktige 18 juni 2014

Interpellation

Första ärendet som kom upp på bordet var en interpellation från SD ställd till alla partiers gruppledare. Interpellationen handlade om att enskilda lärare talat illa om SD inför sina elever. Diskussionen kom att handla om utifall detta var en interpellation eller ej.Vi i Vänsterpartiet anser inte att frågan hör hemma i kommunfullmäktige. Alla lärare och all skolpersonal ska följa skollagen, läroplanerna och kursplanerna. Om så inte görs är det en verksamhetsfråga. Fullmäktige beslutade att interpellationen inte skulle gå vidare.

 Delårsbokslut

Det andra ämnet handlade om delårsbokslutet som visade på ett kraftigt underskott, delvis på grund av institutionsplaceringar och placeringar av barn.

Det blev delvis en ideologiskt präglad debatt som bl.a. handlade om framtagande av en åtgärdsplan. Vi i Vänsterpartiet är såklart beklämda över resultatet. Vi är ännu mer beklämda över att barn i vår kommun far illa och att människor i vår kommun har det svårt. Vår analys är att resultatet är konsekvenser av den politik som förs på riksplanet. Människor får det allt sämre och klyftorna ökar, fler människor blir marginaliserade. Det blir mindre pengar till stöd i ett tidigt skede och de förebyggande insatserna dras in.

Vi påtalade även att vi har ett systemfel i Sverige idag. Vi behöver en social investeringsbudget. Så fort man ska bygga något eller köpa nya saker så finns det en investeringsbudget att hämta pengar ifrån. Men om vi ska satsa på människor så måste vi hämta pengar ur den kommunala årsbudgeten som öppnar den 1 januari och stänger den 31 dec och som alltid är ansträngd. Det får konsekvenser när man inte gör sociala investeringar.

Borgensavgift

Borgensavgiften föreslogs höjas från 0,25 %-enheter till 0,40 %-enheter. Vi gick på kommunstyrelsens linje att borgensavgiften skulle ligga fast vid 0,25. Detta skulle annars resultera i t.ex. höjda hyror för våra invånare som hyr lägenhet av Munkbo. Moderaterna hävdade i motsats att kommunen inte ska vara bank och att det är bättre att bankerna sköter de finansiella åtagandena för våra bolag. Även SD och KD röstade för en höjning av borgensavgiften.

Skattesatsen

Därefter beslutade vi om skattesatsen 2015. Socialdemokraterna yrkade på att skattesatsen sänks med 15 öre. Detta kan ju vi som vänsterpartister självklart inte ställa upp på. Det finns inget utrymme för en skattesänkning. Verksamheterna får minskade ramar, barn far illa, vår personal i vården, skolan och omsorgen håller på att knäcka sig, sjukskrivningstalen ökar. Nej det finns inget utrymme för en skattesänkning. Denna lilla skattesänkningen gör dessutom väldigt lite för den enskilde skattebetalaren, men för kommunens verksamheter gör dessa kronor alltid nytta. Vi tror att skattebetalarna är beredda att fortsätta betala den rådande skattesatsen om de vet vart pengarna går och det är upp till oss politiker att prioritera.

S, M, C röstade för en sänkning med 15 öre. En centerpartist föreslog till och med en sänkning med 50 öre.

V, Mp, Fp och SD röstade för oförändrad skattesats.

Som ett frispel/inspel la Kd förslag på en höjning med 25 öre.

Resultatet blev skattesänkning.

Vi hann inte med alla ärenden, då diskussionerna gick varma och klockan tickade iväg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv