Inför fullmäktige 20141127

1-svångremFörslag från majoriteten S+C+Mp (Mp deltar inte i beslutet, det är ju detsamma som rösta för) angående skattesatsen, de vill sänka skatten med 15 öre, detta i ett läge när kommunen går med ett kraftigt underskott. Vänsterpartiet säger bestämt nej till detta och yrkar på oförändrad Skattesats. detta innebär ca 7 miljoner i bibehållen skattekraft.

Tjänstemannautredningen visar på ett underskott på nästan 15 miljoner.

De konsekvensbeskrivningar som görs från sektorerna visar på stora försämringar för både personal och brukare, i detta fallet är brukare skolelever, sjuka och gamla.

Det kan ju vara av intresse för er som läser detta att se summorna som för de olika sektorerna innebär minskning av budget och vad det innebär i verkligheten. barn och utbildning är föreslaget minskning med 2,109 miljoner, det innebär 4,1 tjänster elevassistenter bort plus lite till. Vård och Omsorg blir av med 1,312 miljoner, där försvinner arbetskläder, utökad bemanning på särskilda boenden, minskad utbildning och ingen utökning av anhörighetssamordnare.

Något som har varit som en helig ko är investeringsbudgeten, den är på 40 miljoner, vår inställning är i det ansträngda ekonomiska läge som råder att varje investering skall godkännas av KS och nagelfaras om de verkligen behöver göras nu eller kan vänta tills ekonomin tillåter. Därför kommer vi att yrka på vårt förslag.

Ett annat ärende som kommer är Oves motion om att kommunen skall köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus, där har majoriteten S+C+Mp yrkat avslag på motionen med motiveringen att man ser ”andra mer ändamålsenliga placeringar och lokaler som kan vara aktuella” . det skall bli väldigt intressant att höra vad de andra ändamålsenliga lokalerna är för några. De som trodde på löftena före valet att FH kunde bli aktuellt måste känna en stor besvikelse. Det var 1200 som skrev under namnlistorna för ett köp, undrar vad de har för uppfattning om politikers ärlighet, men det är klart nu är ju valet avklarar.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv