Så gick det på Fullmäktige 27/11

Världen är upp och ner!

Mycket konstigt hände på Fullmäktige, alla trodde enligt de uppgifter som framkommit att underskottet i kommunens finanser skulle var 16 miljoner, men se underskottet förökar sig som ett virus. Det gick ett sus genom församlingen när det framkom att underskottet stigit till 18,2 miljoner.1-svångrem

Mot bakgrund av detta tycker man ju att de styrande S+C+Mp skulle ta sitt förnuft till fånga och avstå skattesänkningen på 15 öre, men se det gjorde man inte, man framhärdade i att det handlade bara om 2,7 miljoner så det skulle gå bra ändå. Om man tänker på rubriken så blev det så som den säger, de som röstade för bibehållen skattesats blev M, Fp, KD, SD och vi Vänsterpartiet.

Nästa ärende var budgeten, bilden symboliserar en svångrem som dras åt, men verkligheten är värre än så. Majoriteten är väl medveten om den ekonomiska situationen, därför ger man ekonomiavdelningen möjlighet att låna 20 miljoner om det blir ebb i kassan. Man tänker även investera för 40 miljoner trots det ekonomiska läget. Vi yrkade avslag på budgeten då vi anser att man kan inte ha på sig spenderbyxorna i det ekonomiska läge som råder. Vilka är det då som drabbas av nedskärningarna som majoritetens budget medför, inom hemtjänsten drar man in fria arbetskläder, på särskilt boende blir det ingen förstärkning av personalstyrkan, detta medför allvarlig risk för de brukare som är i behov av social omvårdnad. Det har även gjorts en riskbedömning för personal inom demensboende, somatiskt boende och korttidsboende, där bedöms risken som allvarlig att den höga arbetsbelastningen skall medföra både fysiska och psykiska symtom som leder till lägre arbetsförmåga och sjukskrivningar. OBS dessa riskbedömningar är inte Vänsterpartiets de finns uttryckta i budgetpapperen av respektive sektor.

Det är inte nog med detta, det kommer mer elände.

Inom skolan innebär nedskärningarna att 4,1 elevassistenter försvinner (katastrofalt) man kan inte öka lärartätheten så att man kan närma sig riksgenomsnittet. Datorer till elever stoppas, etc det går att räkna upp ytterligare försämringar om ni har intresse av vilka kan ni ta kontakt med oss via denna hemsida. Ni kan också bli medlem via hemsidan, ett starkt Vänsterparti är den enda garanten för ett bättre Munkedal.

 

hämtaDet blev avslag på Oves motion om att kommunen skulle köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus, detta är något som upprört många Munkedalsbor. 10 föreningar hade gått ihop och lämnat in en skrivelse som stödde motionen, dessutom har det tidigare samlats in 1200 namnunderskrifter till stöd för att kommunen skall köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus. Dessa har  lämnats till kommunalrådet Åsa Karlsson, men det hjälpte inte.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv