Fullmäktige 20150226

Så var det dags för fullmäktigemöte.

1-snickDå Tiina är väldigt nära BF dagen blir det Ove och Kasper som representerar Vänsterpartiet vid dagens möte. På föredragningslistan finns det några för kommunen riktigt viktiga beslut att fatta, ärende fyra, fastighetsförvärv av fastigheterna Foss 2:81, 2:82, 8:1 och 2:44 Sohlbers. Vid Kommunstyrelsens möte ville vi avslå köpet, men majoriteten S, C, MP och KD yrkade bifall till köpet. Köpesumman är 5,7 miljoner. Vi grundar vårt avslagsyrkande på att kommunen befinner sig i en svår ekonomisk situation  och att pengarna måste användas till vård, skola och omsorg. En annan av våra synpunkter är varför inte kommunen genom Munkbo kunde genomfört köpet, en lösning vi tycker skulle varit mer acceptabel, som förslaget nu ligger får vi ytterligare ett Aktiebolag att administrera. Det  bolaget skall ha en styrelse och ordförande som skall arvoderas med skattepengar, Slöseri. Dessutom ingår det en post med skatt som utfaller om kommunen säljer tomter eller fastigheter, den skatten belöper på den nätta summan av 1000 000 kronor (en miljon ).

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv