Fullmäktige

Listan till Kommunalvalet är klar

Så här blev vänsterpartiets lista till kommunalvalet.

 

 

 

 

 

 

 

Malin Svedjenäs                                                  

Ove Göransson

Irene Barfoot Ekelund

Tiina Hemberg

Kasper Gustafsson

Gustav Svedjenäs 

Niklas Hemberg

Håkan Berg

Kopiera länk