artikel

Motion om att införa gratis mensskydd

Ove Göransson (V) motionerade till kommunfullmäktige att kommunen skall erbjuda gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 13 och 23 år. Denna motion avslogs av kommunfullmäktige med hänvisning till att “föreslagen åtgärd inte är ett grunduppdrag för kommunen” (se ärende 21, i protokoll från kommunfullmäktiges möte 25/2 2018).

Gratis mensskydd skulle befria hälften av Munkedals unga invånare från den merkostnad som mensskydd innebär, och enkel tillgång till mensskydd skulle även kunna avdramatisera tabut kring mensen. Redan idag har elever i grund- eller högskolan i Skottland och New York tillgång till kostnadsfritt mensskydd. Men så blir det alltså inte här i Munkedal.

Kopiera länk