Okategoriserade

PLANEN FÖR GÅRVIK

Här är länken till planen på hur de styrande i Munkedal vill att Gårvik skall se ut. Är det så här du vill att den enda riktiga saltvattensbadplatsen skall se ut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Så här är det idag.

IMG_2032_resize

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Så här blir det enligt förslaget.

 http://www.munkedal.se/byggaochbo/samhallsplanering/aktuellaplaner
/planeriutstallningsskedet/garvikstrandzonutstallningnr2.4.4774c46d13224c20bcb80001326.html

 

INFÖR KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 20150311

Hej här kommer lite information inför KS möte idag.

https://www.facebook.com/garviksvanner?fref=nf

IMG_2032_resizeOm ni läser resultatet från byggnadsnämndens möte igår ( länken ovan) här är innebörden av vad beslutet  innebär (OBS! OBS!
En BAJSPUMP, ett stort hamnkontor (70 kvm) med dusch och toa för båtägare och latrintömning för båtar kommer att placeras i Gårvik. Dessutom 32 båtförråd och en utökning av hamnen för fler och stora 12 m. båtar. Detta enligt Byggnadsnämndens beslut igår den 9/3.
DELA gärna!)denna text hämtad från Gårviks vänners Facebookssida. Ställ denna utbyggnad mot de skrämmande dåliga siffrorna som redovisas i KS idag, får ni själva avgöra om detta är en ansvarsfull politik, ni kan också tänka på vad majoritetens politiker S+C+Mp sade i debatterna inför valet. Länken nedan går till kommunens hemsida, redovisning av den ekonomiska situationen. Man måste fråga sig om detta är en ansvarsfull politik? De 2,7 miljonerna som skattesänkningen tog från den kommunala ekonomin hade visserligen varit en droppe i havet, men det hade i alla fall varit något att hjälpa till med för att lindra katastrofen.

http://munkedal.se/download/18.5cc1294e14bb59a02be8695e/1425975530963/Hela+%C3%A4rendet+Ekonomisk+prognos+februari.pdf

Årsmöte

nejlikaSöndagen den 8/3 15 kl 12.00 hade Vänsterpartiet Munkedal årsmöte på Cafe Corner. det blev en del förändringar, inga större men de känns som helt rätt att vi genomför dem. Vi har nu ett delat ordförandeskap där Tiina och Ove Delar på det.

Mötet hölls under trevliga former med jättegoda mackor och valfri dryck, tack till Cafe Corner för arrangemanget.

Vänsterpartiet vill också uppmärksamma att vår årsmötesdag den 8/3 var Internationella Kvinnodagen.

Fria arbetskläder till Hemtjänstpersonal och sjuksköterskor inom Munkedals Kommun

aldrevard-0-jpg

Vänsterpartiet motionerade till fullmäktige i Munkedal om fria arbetskläder för personal inom hemtjänst och hemsjukvård, detta gick igenom och under ett år fick personalen arbetskläder. I 2015 års budget är detta struket då man hävdar att det inte finns pengar .

Fackförbundet Kommunal i Malmö har drivit denna fråga till domstol och i Kammarrätten fick man rätt. Domstolen anser att detta är en arbetsmiljöfråga då det handlar om b l a smittspridning, dessutom är beslutet grundat på EU rättsliga beslut.  Domen innebär rimligtvis att den kommer att gälla för  alla Sveriges Kommuner.  Följ länken och läs artikeln som hämtats från Sydnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/hemtjanst-far-arbetsklader

Så gick det på Fullmäktige.

Det ärende som som det blev debatt om var köpet av Vadholmens Fastighetsbolag AB. Från majoritetens sida framhöll man att det var väldigt viktigt att köpa aktiebolaget då det innebär att man kommer över som man säger strategisk mark. Vår inställning är att det kan väl vara ok att köpa marken, men varför i form av ett AB. Det blev helt klargjort att med i köpet följer en skatteskuld på en million som skall betalas om man börjar sälja av mark. Så vi yrkade avslag på köpet men majoriteten S+C+Mp drev igenom köpet. Vi reserverade oss skriftligen mot beslutet.
I övrigt var det inga kontroversiella ärende.

Fullmäktige 20150226

Så var det dags för fullmäktigemöte.

1-snickDå Tiina är väldigt nära BF dagen blir det Ove och Kasper som representerar Vänsterpartiet vid dagens möte. På föredragningslistan finns det några för kommunen riktigt viktiga beslut att fatta, ärende fyra, fastighetsförvärv av fastigheterna Foss 2:81, 2:82, 8:1 och 2:44 Sohlbers. Vid Kommunstyrelsens möte ville vi avslå köpet, men majoriteten S, C, MP och KD yrkade bifall till köpet. Köpesumman är 5,7 miljoner. Vi grundar vårt avslagsyrkande på att kommunen befinner sig i en svår ekonomisk situation  och att pengarna måste användas till vård, skola och omsorg. En annan av våra synpunkter är varför inte kommunen genom Munkbo kunde genomfört köpet, en lösning vi tycker skulle varit mer acceptabel, som förslaget nu ligger får vi ytterligare ett Aktiebolag att administrera. Det  bolaget skall ha en styrelse och ordförande som skall arvoderas med skattepengar, Slöseri. Dessutom ingår det en post med skatt som utfaller om kommunen säljer tomter eller fastigheter, den skatten belöper på den nätta summan av 1000 000 kronor (en miljon ).

 

 

 

Dags för årsmöte

Söndagen den 8/3 2015 kl 12.00 är det årsmöte för Vänsterpartiet Munkedal på Cafe Corner Caf_Corner, det blir sedvanliga mötesförhandlingar och förtäring i form av macka och dryck.

Ni kan väl skicka en blänkare om ni kommer (med tanke på förtäring)

Välkomna önskar styrelsen

Kommunstyrelsens möte 20150211

Till alla intresserade.

1-vänstermunkDenna länk är till handlingarna inför KS onsdagen den elfte, om ni har några synpunkter eller förslag på de ärenden som kommer upp får ni gärna höra av er till oss, det går bra med inlägg via hemsidan eller via e-post.

I KS sitter för Vänsterpartiet  Tiina Hemberg som ordinarie, ersättare Ove Göransson

http://www.munkedal.se/download/18.9f37a3114a5edb353671d70/Kallelse+med+handlingar+2015-02-11.pdf

Medlemsmöte

Tisdag 150127 har vi medlemsmöte i Forum kl 18.00, kl 19.30 kopplar vi upp oss och lyssnar på Jonas Sjöstedt information till medlemmarna. Meddela Tiina om ni kommer.

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv