Okategoriserade

Fria arbetskläder till Hemtjänstpersonal och sjuksköterskor inom Munkedals Kommun

aldrevard-0-jpg

Vänsterpartiet motionerade till fullmäktige i Munkedal om fria arbetskläder för personal inom hemtjänst och hemsjukvård, detta gick igenom och under ett år fick personalen arbetskläder. I 2015 års budget är detta struket då man hävdar att det inte finns pengar .

Fackförbundet Kommunal i Malmö har drivit denna fråga till domstol och i Kammarrätten fick man rätt. Domstolen anser att detta är en arbetsmiljöfråga då det handlar om b l a smittspridning, dessutom är beslutet grundat på EU rättsliga beslut.  Domen innebär rimligtvis att den kommer att gälla för  alla Sveriges Kommuner.  Följ länken och läs artikeln som hämtats från Sydnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/hemtjanst-far-arbetsklader

Från Kommunstyrelsen 140409

IMG_2032_resizeVid det senaste Kommunstyrelsemötet fanns på dagordningen frågan om förändringar i strandskyddet, majoriteten S + C föreslog ändringar, som enligt vår uppfattning tillika Västra Götalands Regionens skulle innebär stora försämringar, förslaget innebar att man skulle kunna bygga mycket närmare strandlinjen än idag vilket i  sin tur inskränker  på det fria friluftslivet, man har ju i färskt minne fallet med Ace of Bace stjärnan som i Halland stängde av hela stranden med sitt bygge. Vi röstade nej till förslaget men blev nedröstade, vi reserverade oss mot beslutet.

Det låg även ett förslag från en medborgare att kulturminnesmärka Gula Villan på Gårvik, detta förslag rönte samma öde som strandskyddet, S+C med stödpartier röstade emot vilket innebär rivning. Vi röstade för att kulturminnesmärka villan då den representerar en unik byggnadstil från 1920-30 talet, dessutom är den symbolen för många Munkedalsbor som via simskola, klassövernattningar med skolan och många andra aktiviteter med fina minnen. Vi reserverade oss även här mot beslutet.

 

Nu är våren här

Import_024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det klart med de förändringar som har blivit efter Kerstins flytt. Agneta Andrén besätter platsen i Valberedningen, Birgitta Karlsson går in i beredningen för Samhällsdialog. Då kommunen har bestämt att ordinarie och ersättare i Krisledningsnämd och Myndighetsnämd måste vara ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsen, blev följden att det var bara Ove som kunde bli aktuell. 

 

 

Årsmöte

Tisdagen den 130312 klockan 18 00 på Café Corner i Munkedal, sedvanliga årsmötesförhandlingar, Förtäring och underhållning Med Fredrik Almqvist. Alla sympatisörer är välkomna.

 

Så blev årsmötet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blev det underhållning med Fredrik Almqvist på piano och sång. Det blev många av de gamla godingarna som tex As time Goes by med flera. Café Corners jättegoda smörgåstårta smakade bra till den politiska diskussion som följde. Tack för ett bra möte Kamrater.  

Caf_Corner

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige på webben.

Fullmäktigemötet 130228 sänds på webben. Så här gör du. Gå in på Munkedals kommuns hemsida, där finns en länk eller klicka på länken här under.

 https://new.livestream.com/munkedal

 

 

 

Beslut om skattehöjning

Vid fullmäktigemötet 120628 fattade en majoritet av partierna beslut om en skattehöjning med 50 öre. Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade redan i april förslag om skattehöjning, detta mot bakgrund av att de konsekvensbeskrivningar som kom in från verksamheterna. De visade på alltför stora nedskärningar.

I det gemensamma budget förslaget som vi lagt med Miljöpartiet har vi specificerat vad de ca 8,5 milionerna skall användas till, (se vårt förslag längre ned på sidan) detta antog inte fullmäktige. I det fortsatta budgetarbetet kommer det att beslutas om vad pengarna skall användas till, från V och Mp kommer vi att hävda att pengarna uteslutande skall gå till att återställa en del av de försämringar som skett inom skola, vård och omsorg de sista åren. 

Gamfonder

Läs och begrunda, är det så här Europas arbetares skattepengar skall användas?

Om du tycker texten är svår att läsa, klicka och förstora.

Budgetförslag Från Vänsterpartiet och Miljöpartiet

 

Gemensamt skatteförslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

vi föreslår att skattesatsen höjs med 0.50 sek. detta ger ett tillskott på 8,5 millioner, som skall användas till att återställa en del av de brister som uppstått under de senaste årens neddragningar.

 Åtgärd  Kostnad millioner

 

utöka personal med 10 undersköterskor  (omsorg)  3,5

 

anställa 2 speciallärare  (Skola)  1,0

 

anställa 4 assistenter  (Skola)  1,4

 

anställa 2 kuratorer  (Skola)  1,0

 

anställa 2 fältassistenter  (omsorg/skola)  0,5

 

Förse personal inom omsorg med arbetskläder  0,5

 

datorer   (Skola)  0,6

Total   8,5

Välkommen till Vänsterpartiet Munkedal

Hej och välkommen till vår nya hemsida, här har du möjlighet att lämna synpunkter på vårt politiska arbete, eller kanske du har en idé som du vill framföra, lämna den gärna här under. Du kanske funderar på att bli medlem, då är det bara att använda länken under fliken bli medlem.

 

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv