Fullmäktige

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

 

 

Vid Kommunstyrelsens möte i onsdags var det två ärenden som var av speciellt intresse, det ena var försäljning av Munkbos bestånd i Hedekas, det andra var finansiering av överföringsledning VA till Tungenäset. Försäljningen av bostäder anslöt vi oss till förslaget om avslag vilket fick majoritet, så det blir ingen försäljning. När det gäller VA blev det en majoritet för KSAUs förslag om att det hela skall finansieras av skattekollektivet, vi var det enda partiet som yrkade avslag. Men det drevs igenom av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. För vår del blev det en skriftlig reservation mot beslutet. Det röda på bilden visar var bajspumpen skall stå, tänk er en höjning av havsnivå med en meter och stormigt väder, så kan vem som helst räkna ut var skiten hamnar.

Vid Kommunfullmäktiges möte den 8/2 blev det samma utfall i beslutet, vi reserverade oss skriftligt mot beslutet. Beslutet innebär att om du vill bygga i Munkedal får du en av de dyraste anslutningsavgifterna i Sveriges, kostnaden för byggnationen belastar skattekollektivet vilket medför att alla medborgare i Munkedal får högre avgifter för vatten och avlopp, det kvittar om du bor i Hällevadsholm, Sörbygden, Dingle eller Bärfendal. De som berörs av att anslutas till kommunalt VA är ca 19 bofasta hushåll till en kostnad av  95 miljoner, resten består av sommargäster.

 

 

Majoriteten i Munkedal vill satsa pengar på större fritidshusområden. I Vänsterpartiet har vi andra förslag på vart pengarna ska läggas.

Vi reserverade oss mot majoritetens beslut att anta detaljplanerna för östra och västra Gårvik vid senaste kommunfullmäktige.

Här nedan finns debattartikeln som förklarar varför.

grvik-3

http://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/det-blir-bara-fler-och-dyrare-fritidshus-1.3454808

AFA pengar i Munkedals Kommun

Några rader inför Fullmäktige.

Ärende 9 är ett svar på min motion inlämnad i maj 2015 att AFA pengarna skall lämnas till fack och arbetsgivare att fördela bland de anställda. AFA försäkringen är en tilläggsförsäkring tecknad mellan arbetsgivare och fackföreningarna. I Munkedal har man valt att täcka de stora underskott som uppstått genom att stoppa in pengarna i Stora Svarta Hålet (underskotten). Det är inga småsummor vi pratar om, 2012,13 och 2015 är det 23,4 millioner som utbetalats till kommunen. Majoriteten S,C och Mp säger att man har gett personalen personalbefrämjande åtgärder tex. möjlighet att träna i räddningstjänstens lokaler en halvtimme om de själva släpper till en halvtimme, det kan inte kosta några miljoner, lagstiftningen kräver att kommunen from. 1/1 2016 skall hålla med arbetskläder det är ännu inte genomfört fullt ut. De kommuner som insett att det är pengar som de anställda inte fått del av under de gångna åren, använder pengarna till alla de som slitit ut sig i sitt arbete, tex. låta en anställd gå i pension vid 63 års ålder men får täckning för mellanskillnaden upp till lön fram till ålderspension 65 år. Mycket märkligt med ett parti som kallar sig arbetarparti i majoritetsstyret. Till alla er som som kan vara berörda kolla in den här länken.
Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. Du är automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna. För att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Glöm inte att du själv måste anmäla för att få ersättning.http://www.lo.se/start/facket_forsakrar/avtalsforsakringar…

Fullmäktige 20150226

Så var det dags för fullmäktigemöte.

1-snickDå Tiina är väldigt nära BF dagen blir det Ove och Kasper som representerar Vänsterpartiet vid dagens möte. På föredragningslistan finns det några för kommunen riktigt viktiga beslut att fatta, ärende fyra, fastighetsförvärv av fastigheterna Foss 2:81, 2:82, 8:1 och 2:44 Sohlbers. Vid Kommunstyrelsens möte ville vi avslå köpet, men majoriteten S, C, MP och KD yrkade bifall till köpet. Köpesumman är 5,7 miljoner. Vi grundar vårt avslagsyrkande på att kommunen befinner sig i en svår ekonomisk situation  och att pengarna måste användas till vård, skola och omsorg. En annan av våra synpunkter är varför inte kommunen genom Munkbo kunde genomfört köpet, en lösning vi tycker skulle varit mer acceptabel, som förslaget nu ligger får vi ytterligare ett Aktiebolag att administrera. Det  bolaget skall ha en styrelse och ordförande som skall arvoderas med skattepengar, Slöseri. Dessutom ingår det en post med skatt som utfaller om kommunen säljer tomter eller fastigheter, den skatten belöper på den nätta summan av 1000 000 kronor (en miljon ).

 

 

 

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv